Despre noi

INSOLVENT CONSULT IPURL, societate profesională membră a Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, îşi desfăşoară activitatea în domeniul insolvenţei, gestionând atât proceduri de insolvenţă judiciară, cât şi proceduri de lichidare voluntară/administrativă.

Pe parcursul activităţii desfăşurate, societatea noastră a reuşit să administreze cu succes atât dosare de insolvenţă judiciară, cât şi de lichidare voluntară.

În procedura de insolvenţă am fost printre primii care am manageriat cu succes proceduri de reorganizare judiciară, colaborând cu societăţile în insolvenţă, atât la elaborarea planului de reorganizare, cât şi la executarea cu eficienţă a acestuia.

În cadrul procedurilor de lichidare judiciară urmărim  maximizarea averii debitoarei atât prin valorificarea la potenţial maxim a activelor, cât şi prin recuperarea creanţelor şi orice late măsuri necesare pentru a spori patrimoniul debitoarei.

Societatea noastră este agreată de către A.N.A.F. pentru zonele I (judeţele Alba, Sibiu şi Hunedoara ) IV(judeţele Bihor şi Satu Mare), VIII (judeţele Cluj, Bistriţa-Năsăud, Maramureş şi Sălaj), XV (judeţele Timiş, Arad şi Caraş-Severin).

Ca o recunoaştere a experienţei acumulate, am fost selectaţi de către practicieni în insolvenţă din alte ţări membre ale Uniunii Europene pentru a colabora în cadrul unor proceduri de insolvenţă transfrontaliere, proceduri guvernate de Regulamentul CE nr. 1346/2000.

Procedurile de insolvenţă judiciară se realizează în conformitate cu dispoziţiile legii 85/2014 fie prin reorganizare judiciară, fie prin falimentul agenţilor economici  aflaţi în incapacitate de plată.

Procedurile de lichidare voluntară/administrativă se realizează în baza dispoziţiilor Legii 31/1990 privind societăţile comerciale, OUG 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale şi Legea 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.

 

EXPERIENŢĂ

Societatea noastră deţine o bogată experienţă în domeniul insolvenţei, dobândită prin gestionarea procedurilor de reorganizare judiciară, faliment şi lichidare voluntară la un număr de 163 de societăţi comerciale din judeţul Hunedoara.

Menţionăm că, în prezent societatea noastră îndeplineşte cu succes atribuţiile de administrator judiciar/lichidator în cadrul unor proceduri de mare complexitate ce privesc societăţi comerciale din cele mai diferite domenii de activitate.

 

ECHIPA

Societatea colaborează cu personal calificat în domenii specifice şi anume   practicieni în insolvenţă, avocaţi, economişti, evaluatori, experţi contabili şi  contabili autorizaţi şi dispune de o logistică corespunzătoare.

 

RECUNOAŞTERI

INSOLVENT CONSULT SPRL este inclusă în lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de A.N.A.F. pentru zonele I (judeţele Alba, Sibiu şi Hunedoara ) IV(judeţele Bihor şi Satu Mare), VIII (judeţele Cluj, Bistriţa-Năsăud, Maramureş şi Sălaj), XV (judeţele Timiş, Arad şi Caraş-Severin).
seminararbeit schreiben lassen.