OXIROM SRL – Hala sectie velur corp A

  1. Descrierea societății:

Denumire: S.C. OXIROM SRL

Adresa: Sibiu, str. Piaţa Cibin, nr. 5, jud. Sibiu

Nr. înregistrare la O.R.C Sibiu : J 32/1522/2004

Cod de identificare fiscală : RO 16839344

 

  1. Obiectul licitaţiei : „HALĂ SECŢIE VELUR, ATELIER CONFECȚII ȘI TEREN INTRAVILAN”

 

3.Descrierea imobilului :

Activul cuprinde hala de producţie proprietatea SC OXIROM SRL situată în Orăştie, str. Gheorghe Lazăr, nr. 2, jud. Hunedoara, cu Su= 2.131,3 mp, Sc=1.375 mp, Sdc = 2.515 mp, compusă din :

SECŢIE VELUR , astfel :

  1. APARTAMENTUL 1 format din :
  2. CF 60069-C1-U1, nr. cad 1062-C1-U1: hala, grup social, birou, hol, atelier, hol, în suprafață utilă de 996,82 mp.
  3. CF 60069-C1-U2, nr. cad 1062-C1-U2: cameră, grup social, hol, magazie, în suprafață de 137,85 mp.

 

  1. APARTAMENTUL 2 format din :
  2. CF 60069-C1-U3, nr. cad 1062-C1-U3: hala, grup social, hol, hol lift, în suprafață de 905,13 mp.
  3. CF 60069-C1-U4, nr. cad 1062-C1-U4: hol și cameră în suprafață de 29,39 mp.

Terenul aferent secție velur în suprafață de 1.140 mp este înscris în CF 60069, nr. cadastral 1062.

 

ATELIER CONFECŢII înscris  în CF Orăştie nr. 60706, nr. cadastral 1065-C1 în suprafață de 235 mp

Terenul aferent atelierului confecții în suprafață de 235 mp este înscris în CF 60706 nr. cadastral 1065.

 

Activul este situat în intravilanul municipiului Orăştie, în partea de sud-vest a incintei fostei Favior Vidra S.A., divizată în mai multe părţi aparţinând diverşilor beneficiari privaţi care au păstrat caracterul industrial al incintei.

Accesul la această proprietate se face din str. Cetăţii, pe un pod din beton existent pentru accesul carosabil şi din str. Grădiştei. Căile de acces şi circulaţie internă, carosabile şi pietonale sunt servitute comună pentru toţi proprietarii din incinta fostei fabrici Favior Vidra S.A.

Descrierea construcţiei : tipul – spaţiu industrial, anul construirii -1960, regimul de înălţime – P+1, suprafaţa – Ac=1.140mp, Ad =2.515 mp, Au=2.131,3 mp, grad de rezistenţă la foc II, categoria de importanţă C, zona seismică F.

Construcţia are fundaţii din beton armat de tip pahar sub stâlpi, grinzi de fundare şi fundaţii continue sun unele ziduri interioare şi exterioare; structura de rezistenţă independentă, pereţi de compartimentare din cărămidă şi pereţi de rigips pe structură metalică cu grosime de 15 cm. Acoperiş tip terasă necirculabilă, planşee din beton armat, învelitoare din membrane bituminoase protejate cu ardezie, sistem de jgeaburi şi burlane din tablă zincată. Scări cu rampe multiple cu podesturi intermediare realizate din beton armat turnat monolit.

Finisaje : pardoseli din beton şi beton mozaicat pentru spaţiile de producţie, spaţiile de depozitare şi holuri de trecere, gresie pentru grupurile sociale şi parchet pentru birouri; tâmplărie PVC cu geam termopan de culoare albă, placaje cu faianţă până la 1,5 m în grupurile sanitare tencuieli interioare obişnuite şi zugrăveli lavabile la pereţi şi tavane şi tencuieli speciale decorative de culoare galbenă la faţade, pe strat termoizolator din polistiren.

Imobilul este dotat cu următoarele echipamente şi instalaţii :

instalaţii electrice : incinta dispune de post trafo propriu de la care se distribuie energie electrică tuturor consumatorilor interni; corpurile de iluminat sunt pe circuite monofazate faţă nul de protecţie. Sunt prevăzute instalaţii pentru iluminatul de siguranţă, instalaţii de alarmare a personalului la locul de muncă şi de semnalizare a incendiilor cu detectoare automate de fum şi butoane manuale.

instalaţii sanitare : au fost recondiţionate în totalitate şi grupurile sanitare sunt dotate cu lavoare, vase wc, spălătoare, duşuri, duşuri perete, sifoane de pardoseală, baterii amestecătoare, robineţi de închidere, portsăpun, oglindă, etajere, cuiere e.t.c; alimentare cu apă rece şi caldă, contorizarea apei realizându-se cu ajutorul apometrelor montate în cămin.

instalaţii de stingere a incendiilor : hidranţi interiori cu două jeturi în acţiune simultană şi hidranţi exteriori cu debit de 20l/s cu alimentare de la reţeaua publică;

instalaţii de încălzire : agentul termic este apa caldă cu temperatură de 950 – 750 C furnizat de cazane proprii amplasate în punctul termic comun; încălzirea spaţiilor de producţie şi depozitare se face cu suflante montate în tavane, iar în birouri cu radiatoare din aluminiu.

instalaţii de gaze : sunt racordate din reţeaua urbană care deserveşte punctul termic;

instalaţii de canalizare : sunt racordate la reţeaua de canalizare urbană.

Clădirea are două nivele şi anume : parter şi etaj.

SARCINI : ipotecă de rang I înscrisă în favoarea SC B& B Real Estate Investment SRL.

Terenul are o suprafaţă de 1.375 mp, este aproximativ dreptunghiular şi plat, împrejmuit cu gard din stâlpi metalici cu plasă de sârmă şi poartă metalică.

 


 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Denumire *
Email *
Pagină web