Terenuri SC APULLUM CONS SA

  1. Descrierea societăţii:

Denumire: SC APULLUM CONS SA

Adresa: Alba Iulia, str. Clujului, nr. 27, jud. Alba

Nr. înregistrare la O.R.C Alba Iulia: J1/118/1991

Cod de identificare fiscală: 1757912

   2 . Obiectul licitaţiei : PROPRIETATE IMOBILIARĂ – TEREN St.= 1.326 MP

 

  1. Descrierea activului:

Imobilul este proprietatea SC Apullum Cons SA şi este situat în Mun. Alba-Iulia, Str. Alexandru Ioan Cuza, CF 2474, F.N., Jud. Alba, fiind înscris în Cartea Funciară nr. 2474 – Bărăbanţ nr. top : 618/1/1 în suprafaţă de 127 mp; 618/2/1 în suprafaţă de 203 mp; 652/1/1/4 în suprafaţă de 238 mp; 653/1/1/4 în suprafaţă de 489 mp; 651/1/1/1/3 în suprafaţă de 269 mp.

Proprietatea imobiliară cu destinaţia – teren, este amplasat în zona (urbană) periferică a Municipiului Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, jud. Alba, fiind o zonă cu funcţiune preponderent comercial-industrială. Accesul la proprietate se face din str. Alexandru Ioan Cuza. Nu există acces direct la proprietate din stradă şi nici drum de servitute în Cf.

În ceea ce priveşte dotările şi utilităţile edilitare: reţea de energie electrică, reţea de apă, reţea de gaze, reţea de canalizare, reţea urbană de telefonie, acestea sunt existente la limita de proprietate. Calitatea reţelelor de transport: asfaltate.

Tipul terenului este intravilan având categoria de folosinţă: curţi, construcţii, este neîmprejmuit, nu dispune de utilităţi, pe acesta existând o groapă excavată.

Sarcini: În cadrul dosarului de faliment, asupra acestui imobil este înscrisa ipotecă de rang I în favoarea creditorului D.G.R.F.P Braşov prin A.J.F.P Alba Iulia.

 

Preturile de pornire a licitatiei:

Teren CF 2474, s. 1.326 mp = 38.640 lei

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Denumire *
Email *
Pagină web